Projevy stárnutí kolem očí - estetická kritéria

Projevy stárnutí kolem očí - estetická kritéria
Má dlouholetou praxi v oboru plastické a estetické chirurgie. Získal 1. a 2. atestaci z všeobecné chirurgie a atestaci z plastické chirurgie. Od roku 1989 vedl plastickou chirurgii a od roku 1997 provozuje soukromou praxi. Nechce přírodu přetvářet, ale citlivě jí pomáhat ke kráse a harmonii.
Vytvořeno: 19. 7. 2010 · Aktualizováno: 4. 8. 2021

Ve své praxi se denně setkávám se stesky klientek na projevy stárnutí v oblasti horních nebo dolních víček. Díky lehce dosažitelným informacím v médiích má již většina z nich představu, jak jim může plastický chirurg pomoci.

Omlazení horních a dolních víček

U horních víček se většinou jedná o nadbytek kůže a vrásnění a u dolních víček o nápadná vyklenutí způsobená tukovými výhřezy (lidově „pytlíky pod očima“). Očekává se tedy, že plastický chirurg odstraní nadbytek kůže víček a současně i tukové výhřezy pod kůží víček. O jiných alternativách toho klient moc neví a většinou mu je ani nikdo nenabídne. Mnozí klienti, kteří vyžadují kosmetickou úpravu víček, často ani nevědí, že je někdy možné dosáhnout výrazného omlazení a zkrášlení v oblasti okolo očí i jinými zákroky než tradiční operací horních a dolních víček. U projevů stárnutí v horní polovině obličeje se vždy nemusí jednat jen o přebytek kůže a tukové výhřezy ale často též o úbytek nebo pokles tukové tkáně. „Zapadlá“  horní oční víčka ( Obrázek č. 1) nebo „kruhy pod očima“ (Obrázek č.2) proto nepůsobí esteticky a nositelé těchto projevů dělají dojem starších nebo vyčerpaných.

oči
Obrázek č. 1
oko
Obrázek č. 2

Některé žadatelky o operaci horních víček mají představu, že cíl a úspěch operace spočívá v tom, že se výrazně zvětší viditelná ploška před tzv. tarsální ploténkou. (obrázek č. 3) Mají mylnou představu, že jejich víčka budou vypadat tak jak je měli v mládí. Kdyby si ale pozorně prostudovali své fotografie z mládí, zjistili by, že mladistvý vzhled nespočívá ve zvětšení obnažené plošky před tarsální ploténkou ale v plnosti horních víček.

oči
Obrázek č. 3

Pokusím se objasnit, proč některé změny kolem očí na nás působí negativně a naopak co způsobuje, že tuto oblast vnímáme jako krásnou.

Jako jediný český účastník jsem se v nedávné době zúčastnil významné mezinárodní konference pořádané v belgickém Gentu na téma estetická chirurgie obličeje. Krom velmi zajímavých presentací světově známých plastických chirurgů na témata jako je např. lipografting a facelifting mě zaujala přednáška Dr. Benslimana. Mimo úzce specializované odborné téma přednášky poukázal i na to, v čem spočívá atraktivita oblasti kolem očí a pokusil se pro estetické vnímání této oblasti stanovit kriteria (ev.“jakýsi rámec“). Uvědomil jsem si, že mám na estetiku této oblasti stejný názor. Myslím, že závěry Dr.Benslimana mohou být zajímavé i pro mnohé potenciální zájemkyně o estetické operace v této oblasti.

Atraktivitu očí můžeme začít hledat ve zvířecí říši. Asi se většina lidí shodne, že velké kočkovité šelmy jsou krásné. Nejen svojí postavou, pohyby, ale též svým uhrančivým pohledem. Čím to je? Je to jen barevností duhovky nebo mongoloidním sklonem očních štěrbin? Při důsledné analýze vyplyne skutečnost, že velké kočky nemají kolem očí žádnou prohlubeň a oči vystupují hned zpod čela. Žádné stíny, prohlubně a vrásky v okolí očí neruší hypnotizující efekt jejich pohledu (obrázek č. 4). Opak můžeme vidět u velkých primátů (obrázek č. 4).

oči zvířat
Obrázek č. 4

Studiem tisíců fotografií modelek i běžných lidí dospěl Dr. Bensliman k závěru, co mají společné všechny krásné a atraktivní tváře a co nás na nich nejvíce zaujme. První nás obvykle zaujmou oči. Naše pozornost se soustředí na oční štěrbinu a na výraz očí. Ten u atraktivních tváří není rušen vráskami, vyklenutími a prohlubněmi, které vytváří stíny  okolo očí. Výsledný dojem z takto nerušeného pohledu je  pocit mládí, zdraví a krásy (obrázek č.5).

oči slavných
Obrázek č. 5

Pro názornost si můžeme představit oční štěrbinu jako obraz - umělecké dílo a okolí oční štěrbiny se svými stíny, vráskami a prohlubněmi jako rám obrazu.

Čím je rám užší, tím výrazněji vynikne obraz. Aby tedy jiskřivý pohled, vyvolávající v nás pocit mládí a krásy, jako je tomu u výše zobrazených modelek vynikl ( obrázek č. 5), je nutné, aby okolí oční štěrbiny mělo, obrazně řečeno, též co nejmenší rám. Ve skutečnosti to znamená plné horní víčko a krátké dolní víčko (obrázek č. 6).

rám obrazu
Obrázek č. 6

Osoba, která má výraznou prohlubeň mezi obočím a horním víčkem, podobně jako dlouhé dolní víčko, má dle našeho přirovnání neúměrně široký rám k obrazu. Naše pozornost zaměřená na výraz očí je rozptylována tímto příliš širokým rámem ( tj. stíny od prohlubní pod obočím nebo pro „kruhy pod očima“) (obrázek č. 7).

rám obrazu
Obrázek č. 7

Prázdné horní víčko a prodloužené dolní víčko je též jedním z běžných příznaků stárnutí oblasti kolem očí. Můžeme to pozorovat při srovnávání fotografií téže osoby v mládí a ve stáří (obrázek č. 8).

oči
Obrázek č. 8

Někdy však zapadlé horní víčko (obrázek č. 9), podobně jako prohlubně pod dolními víčky (obrázek č. 10), nemusí být projevem stárnutí a objevuje se i u relativně mladých jedinců.

stárnutí očí
Obrázek č. 9
oči
Obrázek č. 10

Jaké má plastický chirurg dnes možnosti?

Osobně se snažím zvolit operační postup s přihlédnutím k výše uvedeným estetickým kritériím. Nelze to však brát dogmaticky a vždy je nutné přihlédnout i k projevům stárnutí v celém obličeji a k realisovatelným přáním klienta. Operační postup pak mohu modifikovat nebo kombinovat s jinými výkony.

Klasické operace horních i dolních víček neztrácejí na významu. Když jsou tyto operace dobře indikovány a provedeny, vyřeší mnohé problémy kolem oční štěrbiny. Příkladem je povislá kůže horních víček nebo nápadné tukové výhřezy pod kůži dolních víček (obrázky č. 11 a č.12).

Pacientka před a po
Obrázek č. 11
operace dolních víček
Obrázek č. 12

Tyto operace by však neměly být použity paušálně na všechny estetické problémy víček. Podle uvedených estetických kritérií mohou někdy stávající stav ještě zhoršit. Podle našeho výše uvedeného přirovnání, mohou ještě „zvětšit rám okolo oční štěrbiny“. Příkladem může být přehnaná redukce kůže a tukových váčků u horního víčka, podobně jako zbytečné radikální odstranění jen malých tukových výhřezů dolních víček. Po takové operaci propadlá, jakoby vyschlá dolní víčka nepůsobí esteticky.

U prázdných, zapadlých horních víček je nejlepším řešením šetrná aplikace vlastního tuku-lipografting. Tím se obnoví estetická plnost víček. Je to možné provádět i Restylanem, ale výsledek je pak jen dočasný. Jiná injekční plnidla jsou v této lokalitě  riziková.

Tukové výhřezy pod kůži dolních víček (lidově „pytlíky pod očima“) je možné odstranit tradiční operací dolních víček, kdy se výhřezy jen odstraní. Je to možné provést i z řezu přes spojivku. V některých případech ale může být vhodnějším řešením neodstraňovat úplně tukové výhřezy, ale přemístit je při operaci do prohlubní pod dolními víčky (do „kruhů pod očima“) a provést lifting kruhového očního svalu (obrázky č. 13 a 14) (více viz. článek Jak na pytlíky a kruhy pod očima? Operace dolních víček moderními postupy, dostupný zde).

fotografie před a po
Obrázek č. 13
pacientka před a po
Obrázek č. 14

Výrazné „kruhy pod očima“, zejména u mladších klientů jsou často spojeny s výrazným oploštěním i v horní části tváří. Zde je velmi atraktivním řešením opět lipografting, t.j transplantace tuku (obrázek č. 15). Současně s tímto výkonem je možné stejnou metodou změlčit nosoretní rýhy nebo zvětšit  rty.

výsledek před a po
Obrázek č. 15

Dlouhé dolní víčko, které se objeví při celkovém poklesu tváří jako projev stárnutí, je možné zvednout a tím zkrátit např. liftingem kruhového očního svalu. Současně s tímto výkonem můžeme provést i tzv. „mediální lifting“ (zvednutí pokleslé přední části tváře a změlčení nosoretních rýh). Zkrátit dlouhé dolní víčko lze též rozšířeným miniliftingem-MACS liftem.(více viz. článek Face-lift - Moderní trendy, dostupný zde).

Velmi významného zlepšení v oblasti okolo očí dosáhneme i zvednutím obočí, zejména v jeho zevní části a to nejrůznějšími operačními technikami, zvednutím zevního očního koutku, lipograftingem pod obočím nebo propadlé spánkové krajiny, atd.

Drobné vrásnění dolních víček a okolo očí je možné odstranit na specialisovaných pracovištích laserem.

Pěkných výsledků v oblasti kolem očí, i když ne dlouhodobých, lze dosáhnout aplikací botulotoxinu.

Je nad rámec tohoto sdělení beze zbytku vyjmenovat všechny další možnosti operačních i neoperačních postupů.

Poukazem na estetická kritéria krajiny kolem očních štěrbin jsem neměl v úmyslu dávat návod na to, co se má považovat za krásné a naopak. Krása je velmi subjektivní pojem, závislý na kulturním odkazu toho kterého etnika, na výchově a na individuálních subjektivních pocitech a zkušenostech každého jedince. Proto v některých případech může i odchylka od výše uvedeného schématu být vnímána kladně. Najít vhodné řešení pro klienta závisí na zkušenostech, estetickém cítění a znalostech plastického chirurga.

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.