Otevřená operace nosu: Je pro vás vhodná?

Otevřená operace nosu: Je pro vás vhodná?
Atestovaný lékař působící od roku 1993 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN v Olomouci. V roce 2008 založil v Olomouci RVmedCentrum, vlastní privátní kliniku zaměřenou na plastickou, estetickou a korektivní chirurgii, ORL, dermatologii a laserovou medicínu.
Vytvořeno: 19. 3. 2019 · Aktualizováno: 26. 5. 2021

Nos je výraznou dominantou obličeje, podtrhuje individualitu každého jedince a zároveň je také velmi důležitou součástí dýchacích cest. Z těchto důvodů je plastika nosu právem považována za jednu z nejtěžších v oboru estetické chirurgie a lékaři, kteří se touto náročnou chirurgií zabývají (plastičtí chirurgové nebo otorinolaryngologové), se musí na tyto operace specializovat. 

Než zákrok podstoupíte, je dobré si prohlédnout fotky před a po rhinoplastice, abyste získali reálná očekávání. Jen tak zjistíte, jakých výsledků je možné touto metodu dosáhnout. Stejně důležtá je i konzultace se specialistou, který vám řekne, zda je tato metoda pro vás vhodná a vyřeší vaše problémy.

otevřená rhinoplastika
Fotky před a po rhinoplastice (foto: soukromý archiv lékaře)

Výhody a nevýhody otevřené rhinoplastiky

Ještě nedávno byly nejfrekventovanějšími chirurgickými postupy při operacích nosu tzv. „zavřená“ plastika nosu a z funkčních operací septoplastika.

V posledních dvou dekádách se stále více prosazuje, a na oblibě získává, tzv. „otevřená“ plastika nosu (rhinoplastika).

Výhody otevřené rhinoplastiky:

 • dokonalý přehled všech anatomických struktur nosu
 • možnost jejich precizní modelace

Nevýhody otevřené rhinoplastiky:

 • malá jizvička na kolumele (přepážka oddělující nozdry) nosu
 • déle trvající pooperační otok

Pokud je správně indikována a plně se využijí její nesporné výhody, přináší tato náročná chirurgická technika velmi dobré výsledky, v opačném případě je její využití nadbytečné a je jednodušší využít techniky zavřené.

Princip otevřené rhinoplastiky

Základním principem metody je „odklopení" kůže nosu s obnažením kostry nosu. Jednotlivé struktury jsou tak pro chirurga dokonale viditelné a modelovatelné. 

plastika nosu
Fotky před a po plastické operaci nosu (foto: soukromý archiv lékaře)

Pro koho je vhodná otevřená rhinoplastika

Otevřená plastika nosu se uplatňuje zejména u pacientů, u kterých je nutné řešit estetické nedostatky dolní poloviny nosu. Především pokleslou, širokou nebo jinak deformovanou špičku (tip) nosu, propadlou nosní kolumelu (přepážka oddělující nozdry) a širokou a prokreslenou oblast nad nosní špičkou (supratip areu).

Otevřenou rhinoplastiku využíváme také při současné korekci subluxované (typ vybočení) či jinak vybočené nosní přepážky.

Pro koho není vhodná otevřená operace nosu

Popisovaná metoda operace není vhodná u nosů se silnější, mastnou kůží a pro řešení problémů v horní polovině nosu, tvořeného kostí. Tady je vhodnější zavřená rhinoplastika.

Otevřená rhinoplastika není rovněž vhodná u pacientů trpících chronickým kožním onemocněním a poruchami prokrvení kůže. 

Ztráta elasticity kůže v pokročilejším věku limituje výsledný efekt korekce při této technice. V těchto případech je vhodnější zvolit techniku zavřenou.


otevřená rhinoplastika
Příprava plastického chirurga před plastikou nosu. (foto: soukromý archiv lékaře)

Průběh plastiky nosu otevřenou technikou

Plastika nosu otevřenou technikou se provádí v celkové anestézii a vyžaduje dokonalou znalost anatomie nosu. Jen tak se může využít její potenciál.

Chirurg po odklopení kůže nosu dobře vidí jednotlivé anatomické struktury, kost i chrupavku a může je přehledně a dle potřeby redukovat, zabrušovat, vkládat chrupavčité implantáty a kostru nosu celou precizně modelovat. Na konci výkonu je kůže nosu přiložena zpět a fixována stehy.

Délka operace je individuální a závisí od náročnosti korekce. Běžně může trvat 1-3 hodiny.

Rvmed Foto
Fotky před a po operaci nosu (foto: soukromý archiv lékaře)

Tamponáda a sádrová dlaha po otevřené rhinoplastice

Do obou nosních průduchů je pooperačně vložena přední tamponáda. Zevní sádrová (plastová aj.) dlaha se přikládá na nos v případě nutnosti fixace nosních kůstek. Často jsou indikována pooperačně antibiotika.

Rekonvalescence po otevřené plastice nosu

Obecně lze konstatovat, že plastika nosu je pacienty velmi dobře tolerována. Rekonvalescence po otevřené plastice nosu je značně individuální a závisí především na rozsahu korekce, která se popisovanou metodou provádí a na konkrétním jedinci, tedy na jeho celkovém zdravotním stavu, návyku kouření apod.

 • Tamponáda: v ideálním případě se odstraňuje přední tamponáda za dva dny od operace. Po vytažení tamponády se pacientovi značně uleví, jelikož může alespoň částečně dýchat nosem.
 • Podpůrné prostředky: je vhodné nos několikrát denně proplachovat „mořskou“ vodou, přípravky jsou běžně dostupné v lékárnách.
 • Sádrová dlaha: zevní sádrová nebo plastová dlaha se ponechává minimálně 2 týdny, během kterých také odeznívají hematomy, vytvořené kolem očí.
 • Stehy: stehy se odstraňují přibližně za 2 týdny, někdy i dříve.
 • Bolestivost: pooperační bolestivost je mírná, trvá obvykle dva dny a vyžaduje pouze běžná analgetika.
 • Pracovní neschopnost: obvyklá délka pracovní neschopnosti je kolem třech týdnů.
 • Sport: sportovním a jiným náročnějším aktivitám se doporučuje vyhýbat ještě alespoň jeden měsíc po sundání dlahy. Nos je nutné chránit před úrazem.
 • Otok: co přetrvává poměrně delší dobu, je otok nosu, proto jemné korekce a úpravy se projeví až za delší dobu, maximálně však do půl roku, tehdy by již měl otok nosu zcela vymizet. 
otevřená rhinoplastika
Fotka přímo z průběhu plastiky nosu (foto: soukromý archiv lékaře)

Efekt po otevřené plastice nosu

Po půl roce jsou tvar, velikost a další parametry nosu po plastice již většinou neměnné, tedy trvalé.

Zásadní korekce jsou patrné už po sundání sádrové nebo jiné dlahy, jemnější úpravy až po odeznění otoků. Konečný efekt operace je trvalý. Změna tvaru nosu je pacienty vnímána velmi silně a často i emotivně. Někdy si pacienti musejí na svůj nový nos doslova zvyknout.

„Proto je dobré, pokud pacienti přistupují k plastické operaci nosu racionálně a nemají přehnaná očekávání a nepřiměřené požadavky. Předejde se tak řadě nedorozumění."


otevřená rhinoplastika
Příprava sádrové dlahy na nos po rhinoplastice (ilustrační foto)

Komplikace po otevřené rhinoplastice

Jako u každé chirurgické operace, tak rovněž u operace nosu, se můžeme setkat s více či méně závažnými problémy a komplikacemi. Proto by pacient měl být řádně informován o nejčastějších komplikacích spojených s daným typem výkonu a poučení potvrdit v tzv. informovaném souhlasu. V případě otevřené rhinoplastiky je na všechny struktury nosu velmi dobře vidět, a tak se vzniklé problémy během operace (např. krvácení, posun kostních úlomků) dají ihned vyřešit.

V pooperačním období se můžeme setkat s těmito komplikacemi:

Hematom a absces nosu

Této komplikaci předcházíme preventivním užíváním antibiotik v pooperačním období.

Jizva

Poměrně velkým estetickým rizikem může být nevzhledná jizva v oblasti kolumely (přepážka oddělující nozdry), kterou způsobuje nedostatečná adaptace kůže při její sutuře. Je důležité, aby chirurg v tomto místě provedl suturu pečlivě.

Změna tvaru nosu

V pooperačním období může dojít k jakékoliv změně tvaru nosu, vlivem posunů kostních a chrupavčitých struktur, ať už nedostatečnou fixací nebo velmi často neukázněností pacienta v období rekonvalescence (předčasné sportovní nebo pracovní aktivity, úraz nosu, apod.).

Slunce a mráz

Rovněž není vhodné vystavovat „nový“ nos ostrému slunci nebo naopak silnému mrazu. 

Na základě uvedeného doporučujeme, aby se pacient o všech úskalích, omezeních a časové náročnosti rhinoplastiky důkladně informoval už během úvodní konzultace.

otevřená rhinoplastika
Fotky před a po rhinoplastice (foto: soukromý archiv lékaře)

Cena otevřené rhinoplastiky

Cena otevřené plastiky nosu se liší podle náročnosti a délky výkonu. 

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.

Reklama

Také by vás mohlo zajímat...