Kdy a pro koho je facelift vhodný?

Autor:

Stárnutí je nevratný proces degenerace tkání, který vede ke ztrátě pružnosti a k povolování kůže, jejich podpůrných vazů a podkladových měkkých tkání. Rychlost jeho postupu je odlišná dle genetických dispozic a dle dalších faktorů - foto-agingem, stresem, kouřením, stravovacími návyky, aj. Přestože žádná plastická operace nedokáže tento proces zastavit, dokáže mnohé jeho projevy účinně oddálit. Facelift patří k nejefektivnějším metodám omlazení obličeje.

Co ovlivňuje kvalitu kůže

V posledních desetiletích se lidé čím dál tím více zajímají o zdravý životní styl. Uvědomují si negativní vlivy vnějšího prostředí na kůži a snaží se je co nejvíce eliminovat a udržet si tak co nejdéle mladistvý vzhled.

K péči o pleť i její ochraně přistupují důsledněji nejen ženy, ale i muži. Díky tomu se dnes posouvá věková hranice, kdy je již na místě uvažovat o faceliftu, kdy neinvazivní omlazovací metody již nepřinášejí kýžený užitek a pokles kontur obličeje a povislou kůži již lze účinně řešit jen chirurgicky.

Plastická operace obličeje patří stále k nejoblíbenějším estetickým operacím, protože při správné indikaci a načasování, je jeho efekt stále nejvýraznější a hlavně dlouhodobý.

Facelift může být proveden u žen i mužů - u těch však nejsou vždy tak dobré podmínky ke schování jizev, díky postupně řídnoucí a ustupující linii vlasů. Při vytažení kůže dojde také k posunu růstu vousů těsně před, někdy i za ušní boltce.

Kdy je vhodné podstoupit plastickou operaci obličeje

U plastické operace obličeje je nejdůležitější k ní přistoupit ve správný okamžik. Kdy je tedy vhodné podstoupit plastickou operaci obličeje? Mělo by to být v okamžiku, kdy jde již o výrazně povolenou kůži v dolní polovině:

  • obličeje
  • v partii dolní čelisti
  • na krku
  • v oblasti podbradku

V okamžiku, kdy tkáně obličeje a krku již nemají dostatečnou pružnost a schopnost přizpůsobit se neustálému pohybu navyklé mimiky. Nejčastěji to bývá ve věku 50+.

foto před a po plastice obličeje
Foto před a po faceliftu. (Foto: Použití se souhlasem pacientky. Foto z hodnocení MUDr. Miroslava Velikého

Stárnutí obličeje není pouze o přibývání vrásek a prohlubování obličejových rýh, ale také o redistribuci tuku na obličeji, kdy tuk ze střední třetiny obličeje spíše ubývá (a tedy je vhodné výkon kombinovat s transplantací vlastního tuku, nebo aplikaci dermálního filleru) a v dolních partiích obličeje spíše přibývá, typicky na hraně dolní čelisti po stranách brady a v podbradku.

Když je plastická operace obličeje příliš brzy

Pokud se plastika obličeje provede příliš brzy, okamžitý efekt a výsledek po operaci bude dobrý, ale nebude dlouhodobý. Stále pružná a elastická kůže i podkožní struktury se totiž velmi rychle dokáží přizpůsobit navyklým pohybům a mimice a do cca 3 let (někdy i dříve) efekt operace zcela zmizí.

Kdy je na lifting obličeje ten správný čas

Naopak, pokud je facelifting proveden až v momentě, kdy struktura tkání obličeje má již výrazně sníženou pružnost, efekt plastické operace obličeje má poté dlouhodobý efekt, obvykle v trvání 8 až 10 let.


S popularizací estetické chirurgie přibývá žádostí o facelift již i od mladších věkových skupin a zcela běžně od žen mezi 30-40 lety, což je na tuto operaci příliš brzy a rozhodně jim to nelze doporučovat.


Opakovaný facelift má menší efekt

Opakování operace je možné, ale není jednoduché, má svá rizika a přináší menší konečný efekt. Většina plastických chirurgů se přiklání k názoru, že facelift je operace, kterou by člověk neměl podstupovat více jak jednou za život.


Opakování je sice možné, ale nemělo by proběhnout dříve jak za 10 let od první operace.


Častější a nebo dřívější (v krátkém časovém rozmezí, 3-4 roky) opakování faceliftu mívá téměř vždy za následek nepřirozený upjatý maskovitý výraz obličeje, kdy dochází k výraznému ztenčení kůže a velmi často i nepěkně roztaženým jizvám.

Mějte před plastikou obličeje realistická očekávání

U faceliftu, stejně jako u jakékoliv jiné estetické operace, je klíčové, aby pacient měl od výkonu realistická očekávání. Při konzultaci je velmi důležité, aby plastickému chirurgovi jasně vyjádřil, co od operace očekává.

Často je totiž možné přání klienta naplnit pouze kombinací několika operací. Zejména pokud je třeba řešit problémy stárnutí celého obličeje facelifting obličeje a krku je nutné následně doplnit o operaci očních víček (blefaroplastiku) a obvykle i lifting čela (forehead-lift) či partie obočí (brow-lift).

lifting
Fotka před a po liftingu čela: Forehead-lift (ilustrační foto)

Konzultace s plastickým chirurgem před liftingem obličeje

Rozsah a množství povolené kůže obličeje i partie krku je vždy u každého pacienta jiné, stejně tak rozsah, typ a hloubka vrásek. Proto je potřeba u faceliftu přistupovat ke každé partii individuálně, u někoho je třeba se více zaměřit na oblast tváří až k oblasti spánků, u někoho na oblast krku a úhlu dolní čelisti a podbradku, apod.

Lékař by při konzultaci měl s klientem prodiskutovat i další možnosti, nechat jej promyslet i alternativy operačního faceliftu, např. vypnutí partií obličeje pomocí liftujících nití či další miniinvazivní techniky k omlazení pleti obličeje, např. laserovou rejuvenaci či tekutý facelifting.

Měli byste vždy znát princip plastiky obličeje

Co je principem faceliftu? Z pohledu laika jde o odstranění nadbytečné kůže po vypnutí obličeje. A v úplných počátcích faceliftu tomu bylo skutečně tak. Z vývoje a zkušeností však vyplynulo, že daleko důležitější je korekce podkožních struktur, na kterých je kůže připevněná. Nadbytečná povolená kůže se skutečně odstřihne, ale není tou hlavní nejnapjatější částí.

Tou je SMAS (Superficial Musculo-aponerotic System), což je tenká vrstva na povrchu svalu probíhající pod kůží obličeje. Správným zkorigováním této fascie dosáhneme skutečného omlazení obličeje, které má pozitivní vliv i na tkáně vzdálené od vlastního řezu. Ve výsledku se docílí déletrvající pevnější podbory struktur obličeje. Moderní SMAS-lift je tak výkonem, jehož omlazující efekt přetrvává i desítky let.

Odstranění vrásek liftingem obličeje (faceliftem)

Bylo by však mylné se domnívat, že po SMAS faceliftu bude naše tvář prostá všech vrásek. Vrásky jsou odrazem naší navyklé mimiky a schopnosti kůže tah mimických svalů více či méně účinně vyrovnávat.

Při faceliftu nedojde k odstranění vrásek, ale vypnutím kůže k jejich zjemnění, změlčení. Do mimiky obličejových svalů se ale operací nijak nezasahuje a postupem času se tak vrásky začnou znovu tvořit a prohlubovat. Rozsah, hloubka a typ vrásek je velmi rozdílný. Některé vrásky dokáže facelift ovlivnit jen lehce, některé vůbec. Například rýhy probíhající od nosních křídel k ústním koutkům, tzv. nosoretní, které tvoří přirozené rozhraní skupiny tvářových svalů a kruhového svalu úst jsou na obličeji vždy a faceliftingem je můžeme poněkud zjemnit, ale nikdy ne odstranit.

Oproti tomu vrásky na horním a dolním rtu (někdy bývají nazývány kuřácké) provedený facelift nikterak neovlivní. Jejich vyhlazení je však možné pomocí injekčních výplní na bázi kyseliny hyaluronové.

Odstranění vrásek injekčními výplněmi
Lze odstranit vrásky facelift? Možné je je pouze zjemnit. Vhodné je tedy s facelftem kombinovat i injekční výplně na bázi kyseliny hyaluronové, případně botulotoxinové výplně (ilustrační foto)

Změna a zvýraznění kontur pomocí faceliftu (liftingu obličeje)

Někdy se klienti domnívají, že při faceliftu bude možné také pozměnit či zvýraznit některé kontury obličeje, u žen je to často přání zvýraznit partii lícních kostí, zúžení/zeštíhlení obličeje v dolní partii. U mužů naopak zvýraznění (zmužnění) brady.

Očekávání splnění těchto přání od faceliftu je plané, některým z nich lze vyhovět, avšak prostřednictvím zcela jiných operací či metod (např. profiloplastika pro úpravu partie brady či zvýraznění lícních kostí pomocí implantátů či injekčních výplní).

Kdo je vhodný kandidát pro facelift

Vhodným kandidátem na facelifting je muž či žena s dostatečně povislou kůží a povolenými tkáněmi v obličeji, avšak celková kondice kůže musí být v dobrém stavu:

  • kůže kvalitně prokrvená
  • bez projevů akutního onemocnění či probíhajícího chronického kožního onemocnění
  • bez výrazných jizev 
  • s dobrou schopností elasticity

U kůže bez dobré elastické složky by k uspokojivému odstranění vrásek a vypnutí pokožky nedošlo, což je smyslem celé operace.

Co je nutné pro možnost podstoupení faceliftu splňovat

Jelikož facelift je operace, která se provádí nejčastěji ve věku od 50 let výše, je velmi důležitý zdravotní stav klienta. Průběh operace a stejně tak i pooperační průběh a hojení závisí na celkovém zdraví klienta.

Ve vyšším věku nejsou různé diagnózy typu vysoký krevní tlak, ateroskleróza či cukrovka ničím výjimečným a je velmi důležité, aby klient o svém zdravotním stavu plastického chirurga pravdivě a úplně informoval a společně k nim přihlédli při rozhodování o výkonu.


Každé, i lehčí onemocnění, může negativně zasáhnout do procesu hojení, na to je potřeba vždy pamatovat.


Volba techniky faceliftu dle ošetřovaného problému

Nejčastěji běžně používané techniky zahrnují SMAS-lift, který je zaměřený na spodní dvě třetiny obličeje a horní část krku. Zásah ale nemusí vždy být tak radikální, čím dál více v oblibě je tzv. mini facelift, který se zaměřuje na odstranění nadbytečné kůže a vytažení linie krku.

Při technice MACS-lift se provádí vytažení povadlé struktury obličeje vertikálně nahoru, přičemž při klasického faceliftu je to šikmo dozadu.

Při méně invazivní variantě jsou jizvy menší, a s tím souvisí i rychlejší hojení. Jde však o postup určený jen pro ty pacienty, kteří chtějí řešit pouze mírný pokles v oblasti krku a dolní partie obličeje.

Kombinace liftingu obličeje s dalšími estetickými výkony

Naopak při výraznějším a rozsáhlejším poklesu kůže i kontur obličeje bývá plastická operace obličeje kombinována s dalšími výkony, zejména s plastickou operací horních, příp. i dolních, očních víček, liftingem čela nebo obočí, s liposukcí (nejčastěji horní části krku - podbradku). Někdy se současně koriguje i vzhled nebo velikost rtů.

Po úspěšném zhojení po provedeném faceliftu lze efekt omlazení pleti podpořit i výkony z oblasti estetické dermatologie

Publikováno: 24.4.2019

Facelift (operace obličeje), SMAS lifting - Novinky

Kdy a pro koho je facelift vhodný?

MUDr. Miroslav Veliký

Stárnutí je nevratný proces degenerace tkání, který vede ke ztrátě pružnosti a k povolování kůže, jejich podpůrných vazů a...

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní